DETEKCIJA ALKOHOLA I DROGE

Sprječavanje nesreća vezanih za alkohol i drogu je nacionalni prioritet. To je takođe opasan zadatak koji zahtijeva iskustvo, timski rad i preciznost. Čak i najmanji kompromis u tačnosti može rezultirati odbacivanjem slučaja i opasnim vozačem koji se vraća za volanom.

Od obezbeđivanja vrhunskog testiranja alkohola testiranim alkoholom i testiranjem droge na putu, Dräger je posvećen poboljšanju sigurnosti.

Policija

Dräger-ovi alkoholizatori i sistemi za testiranje droga za testiranje na putu obezbeđuju lahak, precizan i bezbjedan rad na terenu ili na stanici. Sarađujemo sa policijskim odeljenjima i agencijama za sprovođenje zakona kako bismo prilagodili visoko efikasna rešenja – maksimiziranje poverenja i minimiziranje administrativnih opterećenja. Na primjer, naši napredni instrumenti za testiranje alkohola sa alkoholom iznad zahtjeva nacionalnih i međunarodnih regulatornih agencija. Oni imaju dvostruku senzorsku tehnologiju, mrežnu i bežičnu vezu i jednostavan intuitivni rad. *

Testiranje u industriji

Pomaganje poslodavcima da održe produktivnu radnu snagu osnova su poslova trećih strana administratora. I kao poslodavac, shvatamo da vi igrate vitalnu ulogu u sigurnosti vaših zaposlenih i putujuće javnosti.
Bez obzira da li ste poslodavac u poslovnom prometu osjetljivom na sigurnost ili administratoru treće strane koji podržava uspješan program usklađenosti, Dräger vas pokriva.

PROIZVODI