DRAGER BODYGUARD 1500

Dräger Bodyguard® 1500 je automatski bežični sistem PASS koji povećava sigurnost korisnika u potencijalno opasnim situacijama. Sistem skreće pažnju kolegama u nevolji stvarajući prepoznatljive vizuelne i akustične signale upozorenja i prenosi bežični prenos podataka od merača pritiska do uređaja PASS.

Poboljšana sigurnost
Robustni dräger Bodyguard 1500 sigurnosni sistem za lične upozorenja namenjen je za upotrebu od strane profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Tokom normalnog rada dvostruka plava LED lampica pokazuje položaj nosioca – čak iu uslovima slabe vidljivosti. Tx Gauge sa pozadinskim osvetljenjem bežično prenosi svoje podatke pritiska na PASS uređaj, a takođe i na Dräger FPS 7000 Head-Up-Display ako se koristi. Ova funkcija obezbeđuje automatsko vizuelno obaveštenje od Tx Gauge i akustičnog obaveštenja sa PASS-a kada se isporuka vazduha pali ispod ograničenja definisanih od strane korisnika, kao što su 2/3 ili 1/3. Ako pritisak pada ispod 56 bara, PASS uređaj emituje upozoravajući signal. Pozadinsko osvetljenje Tx Merač počinje blistati sa vizuelnim upozorenjem. Ako vatrogasac ostane nepokretan duže od 20 sekundi, zvuk pred-alarma. Ukoliko korisnik ne otkaže prethodni upozorenje, aktivira se puna upozorenja (prepoznatljivi zvučni i vizuelni alarmi), omogućavajući drugim članovima tima da znaju da je neki vatrogasac u nevolji.