Dräger HPS® 3500

Višenamjenska i univerzalna kaciga za različite zahtjeve spašavanja timova tokom traganja i spašavanja, šumskih požara, prometnih nesreća, spašavanja s visine, spašavanja iz vode i bilo kakve tehničke pomoći.