Dräger Polytron® 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR je napredni detektor za otkrivanje zapaljivih i eksplozivnih gasova u donjoj granici eksplozije (LEL). Koristi infracrveni Dräger PIR 7000 senzor, kojivrlo brzo otkriva ugljovodonične plinove. Pored 3-žičnog analognog izlaza od 4 do 20 mA sa relejima, on takođe nudi Modbus i Fieldbus što ga čini kompatibilnim sa većinom upravljačkih sistema.