• Čajengradska 6 a 71300 Visoko , BiH
  • Pon - Sub: 7:00 - 17:00
  • +387 32 730 230
  • info@varnost.ba

Dräger X-am ® 5000

Dräger X-am ® 5000 je instrument za detekciju gasova koji pouzdano mjeri od 1 do 5 zapaljivih plinova i para, kao i kisik i koncentracije otrovnih plinova, organskih para, umjetnih mirisa i amina koji su štetni po zdravlje.