Dräger X-am ® 5000

Dräger X-am ® 5000 je instrument za detekciju gasova koji pouzdano mjeri od 1 do 5 zapaljivih plinova i para, kao i kisik i koncentracije otrovnih plinova, organskih para, umjetnih mirisa i amina koji su štetni po zdravlje.