Motorski zaštitni sklopnici

Motorski zaštitni sklopnici upotrebljavaju se u rudnicima sa podzemnom ekploatacijom. Namijenjen je za napajanje i zaštitu elektromotora, koji se napajaju sa sistema mreže IT napona 500V, 50Hz. Ugrađene električne komponente omogučavaju pouzdan rad u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom i odgovaraju propisanim sigurnosnim popisima koji važe u BiH i EU.