U fazi realizacija ugovora za isporuku dvoetažnog vibro sita za suho odsijavanje za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – ZD RMU BREZA d.o.o. Breza, proizvođača BINDER&Co. Austrija, potisan u oktobru 2017. godine u vrijednosti 349.011KM