Uspješno izvršena isporuka rudarskih kablova za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – ZD RMU ABID LOLIĆ d.o.o. Travnik Bila, proizvođača UNTEL Turska, potisan u decembru 2017. godine u vrijednosti 200.473KM