Industrija: Osiguravamo sigurnost i prevenciju za radnike

Dräger tehnologija za život osigurava maksimalnu efikasnost i produktivnost operacija rada. Pomažemo Vam da smanjite vrijeme zastoja zbog sigurnosnih problema i osigurate vaše upravljačke procese. Naš široki portfolio proizvoda osigurava sigurne uslove rada, upozoravajući, štiteći radnike i imovinu tokom standardnih operacija u postrojenjima.

  • Na vašoj strani u proizvodnji i istraživanju nafte i gasa

Dräger tehnologija za život Vam pruža sigurnost i pouzdanu zaštitnu opremu koja se može prilagoditi različitim aplikacijama i scenarijama u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Uvijek ispunjavajući Vaše stroge standarde za sigurnost, naše radionice takođe pružaju osoblju obuku koja Vam je potrebna za rad u potencijalno opasnim sredinama.

  • Vaša sigurnost je naša želja

Bez obzira da li u XXS senzoru ili komorama za spašavanje – 250 ljudi – naša strast za industriju nafte i plina može se videti u svemu što radimo. Za nas, sve je u vezi sa tehničkim detaljima, apsolutnim kvalitetom i proizvodima koji svakodnevno funkcionišu najbolje, svuda. Radi se o nultoj nesreći i veći sigurnosti na radnom mestu.

  • Bezbjednost i sigurnost

U mnogim sektorima, Dräger sistemi za detekciju požara i curenja plinova se koriste odnosno primenjuju.

Od industrijskih i poslovnih objekata, pa sve do javnih ustanova, gdje je potrebna zaštita ljudi i imovine.

Mi štitimo radna mjesta protiv opasnosti od curenja otrovnih i zapaljivih gasova, upozoravamo protiv potencijalno opasnih curenja i obezbeđujemo vazduh za disanje u kritičnim okruženjima, zgradama kao i u transportu.

Naša rješenja i proizvode smo razvili u saradnji sa našim klijentima. Na osnovu individualnih ciljeva sigurnosti i zaštite, jer mi podržavamo inženjerska rješenja i stručnost, a kao rezultat navedenog pružamo usluge koje pomažu u smanjenju troškova i uštede resursa.