Dräger X-am® 5600

Sa ergonomskim dizajnom i inovativnom tehnologijom infracrvenog senzora, Dräger X-am 5600 je najmanji instrument za detekciju plina za merenje do 6 plinova. Idealan za aplikacije kao lični detektor, ovaj robustan i vodootporni uređaj pruža tačna, pouzdana mjerenja eksplozivnih, zapaljivih i otrovnih gasova i isparenja, kao i kiseonika.