Na vašoj strani za vatrogasne službe

S našom tehnologijom za život uvijek ćete biti u potpunosti opremljeni kako biste spasili život drugih i istodobno zaštitili vlastito zdravlje – bez obzira na misiju. Dräger opskrbljuje vatrogasce širom svijeta sa najmodernijom opremom, uslugama i treninzima koji su prikladni za svrhu i izgrađeni na višegodišnjoj primjeni znanja i iskustva.

Nijedna protupožarna operacija nije ista. Međutim, jedna stvar uvijek ostaje konstantna: kako bi spasili živote, vatrogasci moraju prvo zaštititi svoje. Stoga opremu koju oni odabraju mora biti robusna, pouzdana i sigurna. Dräger shvata da čak i najmanji detalj može učiniti veliku razliku u operativnoj izvedbi. Zbog toga, tokom procesa projektovanja istražujemo sve aspekte životnog ciklusa proizvoda. Drager PSS izolacioni aparati predstavljaju kombinaciju dizajna i posebno odabranog materijala koji dramatično smanjuje apsorpciju vode, što dovodi do smanjenja vremena čišćenja i sušenja. Što je još važnije, ovo proširuje očekivani životni ciklus proizvoda.

PROIZVODI