Industrija: Osiguravamo sigurnost i prevenciju za radnike

Dräger tehnologija za život osigurava maksimalnu efikasnost i produktivnost operacija rada. Pomažemo Vam da smanjite vrijeme zastoja zbog sigurnosnih problema i osigurate vaše upravljačke procese. Naš široki portfolio proizvoda osigurava sigurne uslove rada, upozoravajući, štiteći radnike i imovinu tokom standardnih operacija u postrojenjima.

  • Na vašoj strani u proizvodnji i istraživanju nafte i gasa

Dräger tehnologija za život Vam pruža sigurnost i pouzdanu zaštitnu opremu koja se može prilagoditi različitim aplikacijama i scenarijama u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Uvijek ispunjavajući Vaše stroge standarde za sigurnost, naše radionice takođe pružaju osoblju obuku koja Vam je potrebna za rad u potencijalno opasnim sredinama.

  • Vaša sigurnost je naša želja

Bez obzira da li u XXS senzoru ili komorama za spašavanje – 250 ljudi – naša strast za industriju nafte i plina može se videti u svemu što radimo. Za nas, sve je u vezi sa tehničkim detaljima, apsolutnim kvalitetom i proizvodima koji svakodnevno funkcionišu najbolje, svuda. Radi se o nultoj nesreći i veći sigurnosti na radnom mestu.

  • Bezbjednost i sigurnost

U mnogim sektorima, Dräger sistemi za detekciju požara i curenja plinova se koriste odnosno primenjuju.

Od industrijskih i poslovnih objekata, pa sve do javnih ustanova, gdje je potrebna zaštita ljudi i imovine.

Mi štitimo radna mjesta protiv opasnosti od curenja otrovnih i zapaljivih gasova, upozoravamo protiv potencijalno opasnih curenja i obezbeđujemo vazduh za disanje u kritičnim okruženjima, zgradama kao i u transportu.

Naša rješenja i proizvode smo razvili u saradnji sa našim klijentima. Na osnovu individualnih ciljeva sigurnosti i zaštite, jer mi podržavamo inženjerska rješenja i stručnost, a kao rezultat navedenog pružamo usluge koje pomažu u smanjenju troškova i uštede resursa.

Saradnja sa rudnicima: Na vašoj strani u rudarstvu i tunelima

Rudarstvo i izgradnja tunela su industrije koje zahtijevaju visok nivo pažnje i posvećenosti sigurnosti. U Bosni i Hercegovini, već 18 godina, rudari se oslanjaju na kvalitetne proizvode koje nudi firma TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo, a ova kompanija postala je sinonim za zaštitu u opasnim radnim uslovima. Kao zastupnici vodećih švicarskih proizvođača rudarske opreme, TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo pruža sveobuhvatna rješenja koja čuvaju živote ljudi i unapređuju radne uslove.

Partnerstvo sa Dräger-om:

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo je uspostavila partnerstvo sa renomiranim proizvođačem Dräger, koji je lider u oblasti sigurnosnih rješenja. Ova saradnja donosi inovativna i visoko efikasna rješenja koja pomažu u očuvanju sigurnosti u rudnicima i prilikom izgradnje tunela.

Sigurnost u Opasnim Zonama:

Rudari i radnici u tunelima suočavaju se sa visokim rizicima po svoju sigurnost. Zbog toga je od suštinskog značaja da budu opremljeni najboljom mogućom zaštitnom opremom. TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo obezbeđuje najsavremeniju opremu koja štiti dišne organe, detektuje prisustvo štetnih gasova i pruža sistemsku operativnu sigurnost u slučaju hitnih situacija.

Rudarstvo i Tuneli: Identični Sigurnosni Uslovi:

Izgradnja tunela i rad u rudnicima karakterišu slični izazovi i visoki sigurnosni rizici. TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo shvata ovu sličnost i pruža rješenja koja su prilagođena obema industrijskim granama. Oprema koju nude ovlašćeni distributeri Dräger-a stvara integrisani sigurnosni koncept koji obezbeđuje sigurnost u podzemnom radu.

Odgovarajuća oprema i rješenja mogu značajno smanjiti rizike i unaprijediti sigurnost radnika u rudnicima i tunelima. TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo se obavezala da pruži odgovarajuće alate i opremu kako bi se smanjile opasnosti i omogućila bezbjednija radna okolina.

U svijetu gdje su rudari i radnici u tunelima izloženi brojnim opasnostima, TEVE VARNOST ELEKTRONIKA doo igra ključnu ulogu u očuvanju njihovih života i zdravlja. Njihova posvećenost sigurnosti, zdravlju i prevenciji čini ih neprocjenjivim partnerom u ovim ključnim industrijama.

Partner vatrogascima: Očuvanje života, zdravlja i sigurnosti vatrogasaca

U današnjem svijetu, vatrogasne službe predstavljaju ključnu kariku u očuvanju sigurnosti i života u zajednicama širom svijeta. Njihova hrabrost i posvećenost su neprocjenjivi, ali da bi spasavali živote drugih, vatrogasci prvo moraju zaštititi svoje. Upravo u tome pomaže kompanija Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko, koja se ističe svojom tehnologijom i opremom za vatrogasce.

Raznolikost Vatrogasnih Misija:

Nijedna vatrogasna intervencija nije ista. Vatrogasci se suočavaju s različitim opasnostima i situacijama, a njihova oprema mora biti prilagođena tim specifičnim izazovima. Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko razumije da je ključna zaštita vatrogasaca, i zbog toga pruža širok spektar opreme i tehnoloških rješenja koja mogu da se prilagode različitim situacijama.

Kvalitet i Pouzdanost:

Vatrogasci se oslanjaju na svoju opremu kako bi efikasno obavili svoje zadatke. Oprema koju odabiru mora biti izuzetno pouzdana, robusna i sigurna. Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko prepoznaje važnost detalja u vatrogasnoj opremi i projektuje svoje proizvode uzimajući u obzir sve aspekte životnog ciklusa proizvoda. To znači da svaki komad opreme, poput Dräger PSS izolacionih aparata, prolazi kroz temeljna istraživanja i testiranja kako bi se osigurala izvanredna izvedba.

Očuvanje Života i Zdravlja:

Vatrogasci se suočavaju s brojnim rizicima, uključujući dim, vatru, hemikalije i druge opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje. Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko razumije da je zaštita zdravlja vatrogasaca od suštinskog značaja. Njihova oprema, kao što su izolacioni aparati, osigurava da vatrogasci budu sigurni dok obavljaju svoje zadatke.

Partner u Očuvanju Sigurnosti:

Kompanija Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko postala je nezamenjiv partner u očuvanju sigurnosti i zdravlja vatrogasaca i zajednica u kojima djeluju. Njihova tehnologija i oprema pružaju vatrogascima alate koji su im potrebni da brzo i efikasno reaguju u hitnim situacijama.

U svijetu gdje su vatrogasci heroji koji često rizikuju sopstvene živote da bi spasili druge, Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko pruža podršku i resurse potrebne za uspješno obavljanje ovog vitalnog posla. Njihova posvećenost sigurnosti i prevenciji čini ih ključnim igračem u zajednici koja se zalaže za očuvanje života i bezbjednost svih građana.

Saradnja sa policijom: Zajedno za sigurniju i zdraviju zajednicu

U današnjem društvu, sigurnost na putevima i na radnom mjestu predstavlja prioritet koji se ne smije zanemariti. Očuvanje života i zdravlja ljudi zahtijeva angažovanje kompanija koje su posvećene preciznosti, inovaciji i zajednici. Jedna takva kompanija koja se ističe svojim naporima u ovom smislu jeste Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko.

Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko igra ključnu ulogu u podršci zajednici u sprečavanju nesreća vezanih za alkohol i drogu. Njihova saradnja s renomiranim proizvođačem Dräger-om donosi inovativna rješenja koja pomažu u očuvanju sigurnosti na putevima i na radnom mjestu.

Saradnja s Policijom:

Jedan od najvažnijih segmenata u očuvanju bezbjednosti na putevima je rad policije. Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko ističe se pružanjem visoko efikasnih alata za testiranje alkohola i droga na putu. Ovi alati omogućavaju lak, precizan i bezbjedan rad policijskih službenika kako na terenu, tako i na policijskim stanicama.

Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko i Dräger zajedno obezbjeđuju instrumente za testiranje alkohola koji nadmašuju zahtjeve nacionalnih i međunarodnih regulatornih agencija. Ovi uređaji koriste dvostruku senzorsku tehnologiju, mrežnu i bežičnu vezu, te nude intuitivan rad. Ovo ne samo da povećava povjerenje u rezultate testiranja, već i minimizira administrativna opterećenja za policijske agencije.

Testiranje u Industriji:

Sigurnost na radnom mjestu takođe igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji povreda. Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko shvata važnost održavanja produktivne radne snage i podržava poslodavce u postizanju ovog cilja.

Kompanija pruža rješenja koja pomažu poslodavcima u očuvanju sigurnosti i zdravlja svojih zaposlenih i putujuće javnosti. Bez obzira na to da li je riječ o poslovnim prometima osjetljivim na sigurnost ili programima usklađenosti, Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko nudi pouzdana rješenja.

Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko ističe se kao partner u zajednici koji se posvećuje unapređenju sigurnosti, zdravlja i prevenciji. Njihova saradnja s Dräger-om, liderom u oblasti detekcije alkohola i droge, pruža inovativne alate koji čine naše puteve i radna mjesta sigurnijim.

U svijetu gdje sigurnost nikada nije bila važnija, Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko igra ključnu ulogu u ostvarivanju cilja očuvanja života i zdravlja. Njihova posvećenost i inovacija čine ih neprocjenjivim partnerom u očuvanju sigurnosti i prevenciji nesreća vezanih za alkohol i drogu.